Jednym z celów fundacji jest promowanie nowoczesnych metod kształcenia i kształtowanie właściwych postaw wobec edukacji.

więcej o fundacji

zdjecie strona glowna

Misją Fundacji Spectra jest poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie edukacji.

więcej o fundacji